TAJUK CERITA SEKOLAH RENDAH

Tajuk Cerita SR (L)

Tajuk 1 : Pembentukan Negara Madinah

Tajuk 2 : Maryam Puteri Imran

Tajuk 3 : Nabi Ibrahim a.s dengan Raja Namrud

Tajuk 4 : Kisah Ashabul Ukhdud

Tajuk 5 : Kisah Nabi Hud a.s


Tajuk Cerita SR (P)

Tajuk 1 : Siti Khadijah Isteri Rasulullah saw

Tajuk 2 : Kisah Nabi Idris a.s

Tajuk 3 : Dakwah Nabi Zakaria a.s dan Nabi Yahya a.s

Tajuk 4 : Kisah Ashabus Sabti

Tajuk 5 : Kisah Nabi Yaakub a.s dan Putera-Puteranya

No comments:

Post a Comment